รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพแขกผู้เข้าเยี่ยมชมระบบ MIS จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ


       เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารครูและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณทองปาน ดาษจันทึกและทีมงาน MIS บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พร้อมนำเสนอตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) ซึ่งติดภาระกิจประชุมที่กรุงเทพมหานคร


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th