รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ

 

 

ต้อนรับคณะผู้เยื่ยมชมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 เมษายน 2553
ระหว่างเวลา 9.00 - 11.00 น.ณ ห้องสารนิทัศน์ อาคารบริหาร

อบรมการใช้งานระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือและระบบการลา Online
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 5 อาคาร B2

ประชุมเพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสาร
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 
เวลา 9.00 - 10.20 น.
ณ ห้องสารนิทัศน์ อาคารบริหาร

ร่วมสัมมนาส่วนการเงินและบัญชีเรื่อง " MIS ได้ผล ทุกคนต้องร่วมใจ"
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1004

ประชุมเพื่อปรับปรุงระบบลงเวลาและระบบการลา Online
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1004

ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553
เวลา 9.00 - 10.20 น.
ณ ห้องสารนิทัศน์ อาคารบริหาร


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th