รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการอบรมระบบ MIS ของเทคโนธานี วันที่ 2 กรกฏาคม 2552 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี)


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้รับเชิญจากเทคโนธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายในโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้ ในหัวข้อเรื่อง "การนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาประยุกต์ใช้งานให้ง่ายขึ้น" ในช่วงเช้า - ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และช่วงบ่ายเป็นการอบรมระบบ MIS โดยมีคุณทองปาน ดาษจันทึกและทีมงาน MIS ของมหาวิทยาลัย ทำการอบรมระบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บเอกสาร (เทคโนธานี) ระบบสืบค้นเอกสารของส่วนสารบรรณฯ ระบบกรอกและประเมินภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่ ระบบแจ้งซ่อมและจองรถของส่วนอาคารสถานที่ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของเทคโนธานีจำนวนมาก


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th