รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการอบรมระบบ MIS - ฟาร์มฯ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง CAD III (F6)


       เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้จัดให้มีการอบรมระบบ MIS เพิ่มเติมให้กับพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ ห้อง CAD III - F6 จำนวน 15 ท่าน โดยมีคุณทองปาน ดาษจันทึกเป็นวิยากรในการบรรยายและแนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย โดยระบบที่ทางทีมงานได้อบรมและแนะนำในครั้งนี้ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบสืบค้นเอกสารส่วนสารบรรณฯ ระบบกรอกและประเมินภาระงานสายปฏิบัติการฯ และระบบให้บริการส่วนอาคารสถานที่(แจ้งซ่อมและจองรถ)


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th