รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2552


       เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 - 15.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้นำทีมงานพัฒนาระบบ MIS จำนวน 8 ท่านพร้อมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ของส่วนสารบรรณและนิติการ จำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรุงเทพฯ) โดยมีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และทีมงานด้านเทคนิคให้การต้อนรับ บรรยายและนำเสนอระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ระบบจองห้อง ระบบนัดประชุม ระบบการเงินและบัญชี 3 มิติ ระบบพัสดุคงคลัง ระบบภาระงานสายวิชาการ ระบบบริหารจัดการงานบุคคล ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และระบบอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยฯ ดูแลและบางส่วนพัฒนาใช้งานเอง


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th