รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการอบรมระบบ MIS วันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ห้อง CAD II (F6)


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้จัดให้มีการอบรมระบบ MIS เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานภายใน มทส.ณ ห้อง CAD II - F6 จำนวน 40 ท่าน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการแทนสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS และทีมงาน MIS (คุณทองปาน ดาษจันทึก) เป็นวิยากรในการบรรยายและแนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย โดยระบบที่ทางทีมงานได้อบรมและแนะนำในครั้งนี้ประกอบด้วย ระบบสืบค้นเอกสารส่วนสารบรรณฯ ระบบสืบค้นเอกสารของสำนักวิชา ระบบกรอกและประเมินภาระงานสายปฏิบัติการฯ และระบบให้บริการส่วนอาคารสถานที่(แจ้งซ่อมและจองรถ)


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th