ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


  มารู้จักกับระบบจองรถกันเถอะ  
   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีรถที่ให้บริการบุคลากรและนักศึกษาทั้งที่เป็นรถของมหาวิทยาลัยและรถที่เช่าจากบริษัทต่าง ๆ มากมาย ในแต่ละวันหากท่านต้องการจองรถใช้งานท่านเคยสงสัยใหม๊ว่ามีรถคันใหนว่างบ้าง การจองรถของท่านผ่านขั้นตอนไปถึงใหนแล้ว ผลการพิจารณาการจองรถเป็นอย่างไร จองได้หรือไม่ได้ หากท่านต้องการทราบมีทางเดียวคือต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็คงจะรู้สึกสับสน วุ่นวาย และมีปัญหากับการจัดคิวรถให้ท่านบ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน  
     
  ในการนี้ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) และส่วนอาคารสถานที่ได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจองรถขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากรทุกท่านทั้งที่เป็นบุคลากรทั่วไปที่ต้องการจองรถใช้งานและเจ้าหน้าที่ของงานยานพาหนะ – ส่วนอาคารสถานที่ ที่ต้องจัดคิวรถและประสานงานกับผู้จองหรือพนักงานขับรถให้สามารถบริการรถไปยังจุดเป้าหมายที่ต้องการตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างราบรื่น  
     
  ระบบการจองรถเป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส. (อินทราเน็ต) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการทุกท่านและผู้ให้บริการของงานยานพาหนะ (ส่วนอาคารสถานที่) อำนวยความสะดวกอย่างไร?

สำหรับผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่ต้องการจองรถ
 • ท่านไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มบนกระดาษอีกต่อไป ท่านสามารถจองรถ on-line ได้ ( ช่วยชาติประหยัดกระดาษด้วย)
 • ท่านสามารถตรวจสอบการจองรถของท่านได้ว่าผลการจองรถของท่านเป็นอย่างไร
       (จองได้หรือไม่ได้ -หากไม่ได้ เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะจะระบุเหตุผลให้ท่านทราบ)
 • ท่านสามารถเลือกรถและพนักงานขับรถได้ตามต้องการ ( ระบบจะแสดงรูปรถและข้อมูลของพนักงานขับรถให้ท่านได้เห็นด้วย)
 • ท่านสามารถจองรถล่วงหน้าได้ และตรวจสอบการใช้รถย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดวันและเวลา
 • และอื่นๆ

 •  
    สำหรับผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ - ส่วนอาคารสถานที่
 • เจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลของรถทุกคัน อาทิเช่น ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี รุ่น เลขตัวถัง ข้อมูลการจดทะเบียน ข้อมูลการประกันภัย  ข้อมูล    การใช้งาน ฯลฯ และข้อมูลพนักงานขับรถทุกคน อาทิเช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่ใบขับขี่ ที่อยู่ ฯลฯ
      เพื่อช่วยในการพิจารณาหรือบริหารจัดการการเกี่ยวกับรถ
 • เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเอกสารการจองหรือติดต่อผู้จองรถ เพราะทุกอย่าง on-line เรียบร้อยแล้ว
 • เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการใช้รถเพื่อเสนอหัวหน้างาน/ส่วน เพราะหัวหน้างาน/ส่วน สามารถเรียกดูจากระบบได้โดย
      ตรง
 • เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมาคอยนั่งตอบคำถามของผู้ขอจองรถเหมือนที่ผ่านมา เพราะผู้ขอรับบริการสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
      จากระบบได้
 • เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลการขอจองรถเหมือนที่ผ่านมา เพราะข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • และอื่นๆ
   
       
    ลักษณะการพัฒนาระบบเป็นแบบ Web-based ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต่อเชื่อมกับระบบเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัย ท่านก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ทันที  
       
    การออกแบบหน้าจอใช้สีสันเรียบง่าย โดยเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุด การพัฒนาใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK  
       
    การใช้งานระบบการจองรถ  
          ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการจองรถได้ 2 รูปแบบ(หลังจาก login เข้าสู่ระบบแล้ว) คือ  
          1. ทำการตรวจสอบตารางการใช้รถตามวันที่ กำหนด โดยผ่านทางลิงค์ ตารางการใช้รถ มทส. จากหน้าหลักของระบบ หรือ
        2. ทำการ login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและจองรถ ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน
   
       
    การแสดงผล  
          ขณะนี้ระบบสามารถแสดงผลตามวันเดือนปีที่กำหนดได้ สามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ ได้ สามารถจองรถ on-line ได้ สามารถตรวจสอบผลการจองรถได้ และเจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารฯ สามารถค้นหาหรือออกรายงานการใช้รถประจำวัน เดือนหรือปีได้