ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


  มารู้จักกับระบบการแจ้งซ่อมกันเถอะ  
  
  เชื่อว่าทุกคนคงเคยใช้บริการแจ้งซ่อมจากส่วนอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ใหล ไฟดับ หลังคารั่ว ผนังแตกร้าว พื้นอาคารทรุดตัว ท่อน้ำอุดตัน และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านเคยมีปัญหากับการเรียกใช้บริการของส่วนอาคารฯ บ้างไหม? และปัญหามากมายที่ถูกแจ้งเข้ามาที่ส่วนอาคารฯ ในแต่ละวันคงทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารฯ วุ่นวายน่าดูในการประสานงาน ตรวจสอบ ดำเนินการ และติดตามงาน จนกว่างานแต่ละงานจะแล้วเสร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  
   
  ในการนี้ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และส่วนอาคารสถานที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการให้บริการส่วนอาคารสถานที่ (แจ้งซ่อม) ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ต้องการเรียกใช้บริการของส่วนอาคารฯ อาทิเช่น การแจ้งซ่อมทั่วไป การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ การขอรับบริการจากงานต่างๆ เช่น งานไฟฟ้าและปรับอากาศ และงานภูมิทัศน์  
     
  ระบบการแจ้งซ่อมเป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส. (อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น E-document และจองรถ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการของส่วนอาคารสถานที่ ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการค้นหาข้อมูลหรือติดตามงาน โดยระบบจะแสดงปัญหาที่เข้ามาใหม่พร้อมรายละเอียดผู้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารฯ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้หัวหน้างานมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานสามารถติดตามงานจนกว่างานนั้นจะแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการจากส่วนอาคารฯ ทุกท่าน ให้สามารถแจ้งซ่อมหรือขอรับบริการต่างๆ อาทิเช่น แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมทั่วไป(งานโยธาและสถาปัตย์ งานประปาและสุขาภิบาล) งานไฟฟ้าและปรับอากาศ งานภูมิทัศน์(งานไม้ประดับและไม้ตกแต่งภายในอาคาร) รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานแบบ on-line ได้  
     
  ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document และ ระบบการจองรถ กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-based ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) และการออกแบบหน้าจอจะใช้รูปแบบเดียวกับระบบอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาและดูแล การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK  
     
  การใช้งานระบบการแจ้งซ่อม  
          ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการแจ้งซ่อมได้ โดยทำการ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการแจ้งซ่อมหรือตรวจสอบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน  
     
  การแสดงผล  
          สำหรับผู้ขอรับบริการ ขณะนี้ระบบสามารถแสดงผลของปัญหาทั้งหมดที่ท่านแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการด้ และสำหรับผู้ให้บริการระบบสามารถ แสดงปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามาใหม่ ปัญหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และปัญหาต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ สามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้