ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


 มารู้จักกับระบบการเบิก-คืนวัสดุสำนักงานกันเถอะ 
  
 การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกลางซึ่งก็คือ ส่วนพัสดุของเรานั้นเอง ซึ่งต้องรับภาระในการจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทั้งมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตาม 
   
 ด้วยภาระอันใหญ่หลวงนี้ทำให้ส่วนพัสดุต้องรับภาระอันหนักอึ้งทุกปี โดยเฉพาะช่วงจะสิ้นสุดปีงบประมาณทุกหน่วยงานจะระดมกันใช้งานส่วนพัสดุในการจัดซื้อ-จัดหาเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้ส่วนพัสดุจะยุ่งมากในช่วงนี้ หนักยิ่งกว่านั้นเนื่องด้วยในแต่ละปีส่วนพัสดุนอกจากจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้กับทุกหน่วยงานแล้ว พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ส่วนพัสดุต้องคอยเช็ค ตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ำเสมอด้วย ซึ่งหากส่วนพัสดุไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็บและการจัดการที่ดีแล้ว ทุกท่านคงจะพอจินตนาการได้นะค่ะว่าความวุ่นวายจะมากน้อยเพียงใดและทุกหน่วยงานที่เคยติดต่อขอรับบริการจากส่วนพัสดุในการจัดซื้อ-จัดจ้างคงพอจะทราบกันดีที่ผ่านมาประสบณ์ปัญหาอะไรกันบ้าง 
   
 ด้วยเหตุนี้เองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวหน้าส่วนพัสดุ (คุณอรรถพร อุ่นโสมย์) ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และเจ้าหน้าที่ของส่วนพัสดุที่เกี่ยวข้องได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเบิก-คืนวัสดุสำนักงานผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเบิกหรือคืนวัสดุสำนักงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยก็ตามแต่ทุกชิ้นก็ล้วนแต่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
   
 ระบบการเบิก-คืนวัสดุสำนักงาน 
 ระบบการเบิก-คืนวัสดุสำนักงาน เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ระบบภาระงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น ฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลพัสดุ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับคลังพัสดุกลางของส่วนพัสดุ 
   
 ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document ของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่ ระบบภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นที่การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK 
   
 การใช้งานระบบการเบิก-คืนวัสดุสำนักงาน 
         ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการเบิก-วัสดุสำนักงานได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เหมือนกับการเข้าใช้ระบบอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
   
 ความสามารถของระบบฯ 
          ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานที่คลังวัสดุกลางได้ก่อนที่ท่านจะดำเนินการเบิก-คืน ท่านสามารถจัดพิมพ์รายการและจำนวนวัสดุที่ท่านต้องการผ่าน web ได้ ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานที่ท่านได้รับอนุมัติเบิกได้ สามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และในอนาคตก็จะมีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลย่อยให้กับทุกหน่วยงานซึ่งข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงหากันได้ทั้งหมด