รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพแขกผู้เข้าเยี่ยมชมระบบ MIS จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (อาคารบริหาร)


       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคมคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 ท่าน โดยมีคุณทองปาน ดาษจันทึกและทีมงาน MIS นำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ทางคณะผู้เยี่ยมชมเห็นว่าระบบ MIS ของ มทส. เป็นระบบที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบของโรงเรียนได้


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th