เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เนื่องจากระบบ MIS กำลังปรับปรุงระบบการให้บริการ
เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.
จึงทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการในขณะนี้ได้
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ทีมงาน MIS 4076